Ethereum ICO – Initial coin offering

ICO står för initial coin offering och är ett sätt för nya projekt och bolag att få in riskkapital.

Det är alltså ett alternativt sätt att använda crowdfunding via kryptovalutor som har vuxit fram utanför det traditionella finansiella systemet.

Ethereum ICO är inital coin offerings och crowdfunding som sker genom plattformen Ethereum. En ICO kan jämföras med en IPO (initial public offerings) men utan all byråkrati, regleringar och säkerhet som den sistnämnda för med sig.

Initial coin offering som finansierings modell har hjälpt många framgångsrika projekt och företag att få in den finansiering som krävs för att starta sin verksamhet.

Under 2013 samlades sammanlagt över 5,1 miljarder dollar (406 miljarder svenska kronor) in via ICO crowdfunding globalt.

År 2014 ökade den summan till 16 miljarder dollar (127 miljarder svenska kronor), och 2015 nådde den över 34 miljarder dollar (271 miljarder svenska kronor). Det här alternativa sättet att finansiera nya företag har alltså ökat explosionsartat och den starka trenden spås hålla i sig.

För att snabbt komma igång med kryptovalutan är det dock enklast att köpa Ethereum. När du har dina första Ether så kan det bli ett naturligt steg att intressera sig för att investera i en ICO. Välj bäst Ethereum Wallet för att förvara dina Ether i.

ICO – Crowdfunding via Ethereum och andra digitala valutor

En Ethereum ICO är en av de enklaste och mest effektiva metoderna för företag och privatpersoner att finansiera sina projekt, och för regelbundna användare att investera i projekt som de ser värde i.

En initial coin offering är sträcker sig vanligtvis över en period av en vecka eller mer.

Under den perioden kan alla som är intresserade av det nya projektet, eller företaget, köpa av företaget nyutgivna tokens i utbyte mot etablerade kryptokurvor som Bitcoin (BTC) eller Ether (ETH).

För en kryptovaluta ICO kan det finnas ett specifikt finansierings mål eller en gräns för projektfinansieringen.

Det här innebär att varje token utgivet av projektet kommer att ha ett förutbestämt pris, som inte ändras under tiden då ICO:n sker. Det innebär också att utbudet av tokens är statiskt.

Det är också möjligt att ha ett statiskt utbud med ett dynamiskt finansieringsmål, där fördelningen av tokens kommer att ske baserat på den finansiering som projektet har samlat in. Det innebär att ju mer digital valuta ett projektet får in, desto högre blir priset på dess kryptovaluta tokens.

Ett projekt kan också ha ett dynamiskt token utbud, där antalet tokens beror på hur mycket finansiering som kommit in.

Det innebär att priset för varje token är statiskt (t.ex. 1 ETH – 1 token) och varje gång en Ether skickas till projektet så skapas en ny token. En gräns för antalet tokens kan ställas in i form av mål eller en tidsram.

Ethereum ICO

Crowdfunding populärt på Ethereum plattformen

En av de stora möjligheterna med Ethereum är att plattformen tillåter användare att skapa sina egna tokens. Det vill säga andra tokens än de som produceras genom Ethereum mining.

En token representerar ett värde, en slags digital tillgång (dasset som står för digital asset).

Utvecklarna av Ethereum har standardiserat denna process, genom skapandet av ERC20 ‘Token Standard’. Många utvecklare har valt Ethereum som huvudplattform för att kickstarta nya projekt, där en Ethereum ICO har en central roll.

En ICO på Ethereum nätverket utfärdar vanligtvis ERC20-kompatibla tokens till sina användare via smarta kontrakt.

Detta gör det möjligt för utvecklare att utnyttja säkerheten som Ethereum protokollet ger, minus alla de extra tekniska kostnaderna och komplexiteten. Projektet får alltså in finansiering från investerare, som i sin tur får tokens som säkerhet.

Det är också standard att varje nytt team som hoppas kunna få finansiering via en ICO också presenterar ett så kallat “white paper”.

Det är ett dokument som i detalj förklarar planen för det framtida företaget samt tekniken som projektet bygger på. En individ eller en organisation kan arrangera en ICO på en rad olika sätt och tillvägagångssättet utvecklas ständigt.

Det är enkelt att förstår varför Ethereum ICO:s har blivit så populära, både för entreprenörer med syfte att få finansiering, och för investerare som vill investera riskkapital.

Blockkedjor som Bitcoin och Ethereum är gränslösa och decentraliserade i sin natur, vilket gör det enkelt att överföra tillgångar och kapital på en global marknad.

Eftersom de finansiella överföringarna genom blockkedjetekniken har blivit tillgängliga för alla som väljer att använda den, så blir inträdes barriärerna för att investera i ett framgångsrikt företag eller projekt låga. Vem som helst, du som läsare eller din granne, kan alltså delta.

Vilken Ethereum ICO ska man investera i?

Flera häpnadsväckande ICO:s har gjorts på Ethereum. Storj, en decentraliserade cloud storage plattform fick in 30 miljoner dollar under sin ICO och Brave fick in 34 miljoner dollar på cirka 30 sekunder.

Fler framgångsrika ICO:s är Aragon som resulterade i 25 miljoner dollar på 20 minuter, samt Gnosis, skapare av Reverse Dutch Auction, fick in 12 miljoner dollar på cirka 12 minuter.

Det är med andra ord imponerande mängder kapital som har samlats in under finansieringsrundorna på Ethereum ICO:s. En av de absolut största genomförda ICO:erna till dagens datum är dock gjord av Bancor.

Under ett par timmar fick projektet in 140 miljoner dollar. För första gången i historien finns det sådana möjligheter att hitta finansiering på en global marknad.

Hur vet man då vad som är en bra ICO att investera i? Det är lite av en konstform. Att välja ut ett bra projekt är en kombination erfarenhet och kunskap.

Att göra en god due diligence blir viktigare än någonsin, speciellt när du ska investera dina hårt intjänade besparingar i ett sammanhang som är så oreglerat att vilda västern råder.

Att välja fel projekt kan leda till tråkiga förluster av kapital, medan det rätta projektet kan ge en överraskande bra utbetalning.

Ethereum crowdfunding

Ethereum ICO

Även Ethereum projektet var finansierat genom en Ethereum ICO som metod för crowdfunding. Under 42 dagar hölls Ethereum ICO, från den 20 juli 2014 till den 2 september 2014.

31,5k Bitcoin BTC (motsvarande 18,4 miljoner dollar vid tidpunkten) samlades in under den inledande ICO perioden. Det gör det till den näst mest framgångsrika ICO:n och det sjätte högsta finansierade crowdfunding projektet hittills.

Det faktum att Ethereums utvecklings team höll finansieringen i BTC gjorde att en stor del av finansieringen gick förlorad på grund av hög volatilitet.

Ethereum har stigit i värde med många procent sedan lanseringen, och flera projekt har byggts på Ethereum Virtual Machine (EVM), som till exempel DigixDAO, Ardor, Singular-DTV och Iconomi.

Ethereum initial coin offering