Projektet Ethereum – En decentraliserad plattform

Ethereum är en decentraliserad plattform som bygger på smarta kontrakt, något som är möjligt tack vare den teknik som kallas blockchain.

De smarta kontrakten är själva grunden för hela Ethereums ekosystem. Smarta kontrakt kan man förenklat förklara som automatiserade kontrakt som verkställer och genomför villkoren i kontraktet självt.

Utan att det blir för tekniskt kan man förklara det med att det är data protokoll, som skapas för att verifiera en transaktion eller genomdriva förhandlingar av ett kontrakt.

Tack vare blockkedjetekniken kan programmerare skapa applikationer som inte drabbas av “downtime” driftstopp, och som dessutom inte kan kontrolleras av en tredjepart, bli censurerad eller utsättas för bedrägeri.

Man kan säga att applikationerna som byggs på Ethereum på så vis blir ostoppbara.

Eftersom nätverket är decentraliserat så finns det inga specificera sårbara punkter i nätverket, databasen är uppdelad på så många sammankopplade noder att det blir svårt att utföra en hacker attack på systemet. Köp Ethereum för att ta del av nätverket och investera i kryptovalutan nu.

Projektet Ethereum – Mer än bara en kryptovaluta

Målet med Ethereum är att skapa en världsdator som är helt decentraliserad. En central del av plattformen är därför Ethereum Virtual Machine, EVM.

Precis som andra blockkedjor så innefattar Ethereum peer-to-peer protokoll. Ethereums blockchain databas underhålls och uppdateras av de noder som är kopplade till nätverket.

Varje nod i nätverket kör Ethereum Virtual Machine och verkställer samma instruktioner. EVM blir ett sätt att bibehålla enighet och samförstånd genom blockkedjan. Det är av denna anledning som Ethereum ibland beskrivs som en “världsdator”.

För att förklara vad Ethereum är så används ofta en liknelse mellan Ethereum och hur Internet fungerar.

Idag är Internet uppbyggt av datorer som i sin tur kopplas till servrar, vilka ägs av företag som till exempel Google, Amazon samt hosting bolag.

Det här innebär att informationen över Internet är centraliserad hos dessa tredjeparts företag och organisationer.

bitpanda skapa konto

Nackdelen med ett sådant system är att myndigheter kan kontrollera vad du gör på nätet, samt att systemet blir sårbart för hackers som kan stjäla information.

Ethereums mål att bli en så kallad världsdator innebär att Internet decentraliseras och inte kan styras av någon myndighet eller enskild organisation.

Genom att använda så kallad blockkedjeteknik ska alla tredjeparts aktörer, det vill säga de som lagrar information på servrar världen över samt genomför alla finansiella transaktioner, ersättas.

Det genom att Ethereum bygger på ett så kallat peer-to-peer “P2P” nätverk, sammankopplade noder, vilket gör att nätverket inte har någon hierarki.

Varje dator i nätverket är både en server och en klient. Det finns alltså både likheter och väsentliga skillnader mellan Bitcoin vs Ethereum.

Ether – Ethereums kryptovaluta

Ether är en form av kryptovaluta som användas som betalningsmedel på plattformen Ethereum. Ethers funktion i nätverket kan beskrivas som bränslet som driver Ethereum.

Genom den digitala valutan får utvecklarna av applikationer på Ethereum betalt, samtidigt som det säkerställer kvalitén och håller nätverket sunt.

Ether har alltså en central roll i nätverket, och det är egentligen Ether man syftar på när man talar om att köpa Ethereum.

Eftersom Ethereum är en decentraliserad plattform, så har nätverket ingen tredje part som styr den. Det är med andra ord ingen enskild person eller organisation som äger Ethereum.

Det betyder dock inte att all utveckling av plattformen och nya applikationer är gratis och det är här som Ether fyller sin funktion. Ether består av unika programkoder som kan användas som betalning för de data resurser som behövs för att köra ett program eller en applikation.

Ether fungerar likt Bitcoin som en digital valuta och transaktionerna fungerar som när man handlar med kontanter, det vill säga att det behövs ingen tredje part som godkänner dem.

Men istället för att fungera som en kryptovaluta eller betalning, så är syftet med Ether att tillhandahålla “bränsle” för de decentraliserade programmen på nätverket Ethereum.

Ether har även beskrivits som “digital olja” där transaktionsavgifterna på Ethereum beräknas på hur mycket bensin en uppgift kräver.

Det finns en begränsning på antalet Ether som existerar. 60 miljoner Ether köptes av användare på nätverket genom crowdfunding år 2014. Ethereum Foundation, som är en ideell organisation som utvecklar och stödjer Ethereum, fick 12 miljoner Ether.

Varje år tillverkas dessutom 18 miljoner Ether genom mining.

För att köpa Ether behövs en plånbok för köp av virtuella valutor, en Ethereum wallet. Coinbase, Cex.io och Bitpanda är alla exempel på digitala webbaserade plånböcker.

TREZOR och Ledger Wallet är däremot så kallade hårdvaruplånböcker. Ether består av digitala tokens som används som betalningsmedel och vars värde brukar mätas mot amerikanska dollar.

Ether digital valuta

Solidity – Ethereums programmeringsspråk

Ethereum har även sitt egna programmeringsspråk, solidity, vilket används för att skapa smarta kontrakt.

Med solidity kan programmerare skapa en digital token som kan användas som en kryptovaluta eller annan virtuell tillgång.

Det är ett högnivå språk vars syntax liknar JavaScript och det är designat för att sammanställa kod för Ethereum Virtual Machine (EVM).

Solidity kan användas direkt i browsern utan att det krävs någon nedladdning av program. Men om det ska läggas till eller injiceras kod i blockkedjan så måste en klient som AlethZero användas.

Solidity gör det möjligt för den som vill att programmera på Ethereum, som fungerar som en blockchainbaserad virtuell dator. Det möjliggör skapandet och genomförandet av smarta kontrakt utan att kräva centraliserade eller betrodd parter.

Några exempel på Ethereum-kontrakt är crowdfunding, röstning och blinda auktioner. De så kallade smarta kontrakten skapas alltså genom programmering på plattformen.

Ethereum Solidity

Ethereum Foundation

Ethereum (ETH) utvecklas och stöds av Ethereum Foundation, en ideell organisation med säte i Schweiz.

Ethereum Foundations uppdrag är bland annat att stödja forskning och utbildning för att underhålla decentraliserade protokoll som ger programmerare möjligheten att utveckla nästa generations decentraliserade applikationer.

Ethereum vill, med stöd av, Ethereum Foundation bygga ett mer globalt, fritt och pålitligt Internet.

VD för Ethereum Foundation är Ming Chan, som tidigare har studerat vid Massachusetts Institute of Technology.

Där studerade hon datavetenskap och media-konst och vetenskap. I organisationen ingår även Vitalik Buterin som numera är ett välkänt namn inom blockkedjetekniken och kryptovalutor, då han skapade Ethereum.

Han leder nu Ethereums forskargrupp, som arbetar med framtida versioner av Ethereum-protokollet.

Jeffrey Wilcke är ytterligare en nyckelperson i Ethereum Foundation och för Ethereum.

Han startade den första implementeringen av Ethereum med Go-programmeringsspråket 2013 och har sedan dess varit Go-ledare och huvudutvecklare. Go-klienten lanserades framgångsrikt den 30 juli 2015, vilket markerade släppningen av genesis-blocket och Ethereum-plattformen.

Ethereum projektet